Seppeleenlasku 29.9.2017

Kaapo Kolarin puhe Pirtinniemen sankarihaudoilla 29.9.2017

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Hyvät naiset ja herrat!

Olemme kokoontuneet tänne tänään juhlistamaan ja kunnioittamaan veteraaniliiton 60-vuotisjuhlaa. Sotaveteraaniliitto on avustanut ja tukenut sotaveteraaneja jo 60 vuoden ajan ja jatkaa toimintaansa edelleen. Veteraanien määrä vähenee koko ajan. Tällä hetkellä Suomessa elää n. 19 000 sotaveteraania ja heidän keski-ikänsä on jo 91 vuotta. Tämän takia tuki ja apu veteraaneille on erittäin tärkeää ja myös enemmän kuin ansaittua. Sotaveteraaniliiton olemassa olosta saamme kiittää niitä henkilöitä, jotka ovat ymmärtäneet tuen ja avun tarpeen veteraaneille. Meidän on kiitettävä ja annettava arvoa myös niille, jotka tekevät töitä veteraanien hyvinvoinnin ja etujen takaamisen eteen.

Sotiemme veteraanit ovat valtiomme kunniakansalaisia. Kun koti ja sen antama turva oli uhattuna, he olivat valmiita puolustamaan maataan vahvan vastuksen edessä. Mielestäni veteraaneja voi kuvata hyvin kolmella sanalla, jotka ovat sisukkuus, rohkeus ja periksi antamattomuus. Omaa maata oltiin valmiita puolustamaan oma henki panoksena. Veteraaneilla on myös hyviä periaatteita, joita kenenkään ei pitäisi unohtaa; kaveria ei jätetä vaan kaveria tuetaan ja autetaan parhaan mukaan. Yhtenäisyys minkä sodan sukupolvi muodosti, on ihailtavaa ja tällä yhtenäisyydellä oli varmasti iso merkitys sodan lopputulokseen ja siihen, että Suomi säilytti itsenäisyytensä. Veteraanien tekojen merkitys ei saa milloinkaan menettää arvoaan ja heidän tarinaansa on kerrottava tulevaisuuden sukupolville, jotta kenenkään ei tarvitsisi kokea sotaa ja sen tuomia tuhoja.

Juhlimme tänä vuonna satavuotiasta Suomea erilaisilla tapahtumilla ja juhlilla. Juhlinta huipentuu itsenäisyyspäivän sotilasparaatiin, linnanjuhliin ja ilotulituksiin. Vaikka olemmekin saavuttaneet 100 vuoden itsenäisyyden emme voi jäädä paikoilleen. Meidän on suunnattava katse tulevaisuuteen ja siihen miltä me haluamme Suomen näyttävän sadan vuoden päästä. Kehitystä ei pidä estää, mutta kehityksestä on tehtävä sellaista, että se tukee aina kansamme hyvinvointia ja valtiomme itsenäisyyttä.

Uutisia lukiessa tuntuu joskus siltä, että elämme epävakaata aikaa. Maailmassa esiintyy monia ongelmia ja jotkut näistä ongelmista uhkaavat rauhaa. Näihin ongelmiin ei missään tapauksessa pitäisi lähteä etsimään ratkaisua aseilla tai sotilailla. Kiistat pitäisi pystyä ratkomaan neuvottelemalla ja muilla rauhanomaisilla keinoilla. Valtioiden pitäisi muistaa ja tutkia historiaa ja nähdä mitä siitä seuraa, jos kiistat ratkotaan asein. Tulevaisuutta on mahdoton tehdä ilman historiaa ja historiasta täytyy oppia mikä on hyväksi ja mikä ei.

Tulevaisuudessa valtiomme on varmasti vahva ja itsenäinen. Olemme jo nyt saavuttaneet arvostetun aseman maailmalla sodan ja sotien jälkeisten sukupolvien ansiosta. Nykyisen ja tulevien sukupolvien on kehitettävä valtiotamme samalla tavalla ja olla yhtenäisiä suurten päätösten edessä. Uskon ja toivon, että nykyinen sekä tulevat sukupolvet pystyvät pitämään lippumme korkealla ja se saa liehua itsenäisen suomen kunniaksi myös meidänkin jälkeemme.

Nyt kunnioitamme sotiemme veteraaneja laskemalla seppeleen Pro patria patsaalle, joka kuvastaa veteraanien tekemiä uhrauksia isänmaan puolesta. Sen jälkeen Waltterin koulun kuoro esittää Finlandia-hymnin.

Loppuun haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa!

Kiitos!

 

Seppeleen laskivat Paavo Valtokari ja Kaapo Kolari. Waltterin koulun kuoro esitti Finlandia-hymnin.