Kuntoutus

Kuntoutusasioita hoitaa Paavo Valtokari puh. 045 671 0393. Soittamalla hänelle saat tarkempia tietoja ja opastusta kuntoutukseen ja jalkahoitoon. Yhdistyksemme kautta myönnettävää paikallista avokuntoutusta annamme tunnuksen omaaville yhdistyksemme jäsenille, jäsenen puolisolle ja leskelle lääkärin lähetteellä kaksi kertaa vuodessa enintään 15 hoitokerran jakson. Tunnuksen omaaville jäsenille, jäsenen puolisolle ja leskelle annamme jalkahoitoa rajoituksetta. Jalkahoidosta yhdistys maksaa korkeintaan 35 €. Jos hoito maksaa yli 35 €, maksaa hoidon saanut jäsen erotuksen itse.

HUOM!!
KELA: Jos henkilö on julkisessa laitoshoidossa, kaikki tarpeellinen sairaanhoito kuuluu ko. maksajatahon järjestää.Jos asiakas ko.aikana hakeutuu omatoimisesti hoitoon laitoksen ulkopuolelle, ei niistä hoidoista makseta KELA­korvausta.
Yksityisessä vanhustentalossa asuvalle voidaan maksaa KELA­korvaus talon ulkopuolella annetusta fysikaalisesta hoidosta, kun asiakas itse maksaa asumisen.

Laitoksissa oleville jäsenillemme annamme myös 10 hierontaa vuodessa ja jalkahoitoa rajoituksetta, mikäli lääkäri antaa siihen luvan. Laitoksissa olevien omaiset, huomioikaa tämä ja ilmoittakaa laitoksissa olevien nimet yhdistykselle.
Pelkkää hierontaa on myös vaihtoehtoisesti saatavissa laitoshoitona tai liikuntaesteisille kotihoitona. Hierontaa voidaan antaa yksi 10 hoitokerran jakso vuodessa, eikä siihen tarvita lääkärin todistusta, koska KELA ei korvaa hieronnasta mitään.
Hoitoa on mahdollisuus saada myös kotihoitona, jos veteraanin on vaikea tulla itse hoitolaitokseen hänellä olevan liikuntaesteen takia. Lääkärin on merkittävä silloin Tutkimus­ ja hoitomääräykseen: kotihoito.

Kannattajajäsenille, jotka ovat toimineet aktiivisesti vähintään kaksi vuotta paperinkeräyksessä tai muissa tehtävissä, voidaan myöntää kuntoutusta lääkärin lähetteellä joka toinen vuosi.

Ennen hoidon aloittamista kannattaa tiedustella KELAlta korvauksista. Korvaus on haettava KELAlta kuuden kuukauden kuluessa. KELA ei maksa korvausta ter.veysasemalla suoritetusta hammashoidosta.

Ennen hoidon aloittamista on hyvä ottaa yhteyttä Paavo Valtokariin p. 045 671 0393.

Valtionkonttorin vuoden 2017 ohjeen mukaan kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanien toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Tavoitteena on, että  rintamaveteraanit saavat tarpeitansa vastaavaa kuntoutusta säännöllisesti vuosittain.

Laitoskuntoutusjakson pituus on pääsääntöisesti 10 vuorokautta. Kuntoutusjakso voi olla pidempi, jos toimintakykyluokka on 1 tai 2, ja kuntoutuksen tavoitteiden kannalta pidempi jakso on perusteltua.

Varkauden kaupungin kautta haettaessa rintamaveteraanien avo- tai laitoskuntoutusta, ota yhteyttä veteraaniasioiden yhteyshenkilöön Mervi Ilonen,     p. 040 535 7012, e-mail mervi.ilonen@varkaus.fi.