Muut palvelut

Hammashoito
Tunnuksen omaava veteraani on oikeutettu saamaan KELAn kautta korvausta maksamistaan suun ja hampaiden hoidon kustannuksista. Hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittaman tutkimuksen, ehkäisevän hoidon ja kliinisen työn osalta korvaus on 100 %, proteesin tekemisestä korvaus on 50% ja muusta hammashoidosta 60%.

Lääkealennus
Tunnuksen omaava veteraani saa kaikissa apteekeissa 10% alennuksen lääkkeiden hinnoista. Alennusta ei anneta lääkkeistä, jotka ovat sairasvakuutuslain mukaan erityiskorvattavia, merkittävistä ja kalliista peruskorvattavista lääkkeistä eikä sairasvakuutuslaissa tarkoitetun vuotuisen omavastuun ylittävältä osalta. Alennuksen saa esittämällä kuvallinen KELA­kortti, jossa on R– tai MR­tunnus tai sotilaspassi tai muu asiakirja tunnuksen saamisesta. Lääkealennus on henkilökohtainenneikä sitä saa esim. perheenjäsenten lääkkeistä.

Avustukset
Varkauden Sotaveteraaneilta haettaviin avustuksiin ovat oikeutettuja varsinaiset jäsenet, joilla on eläkkeessä ylimääräinen rintamalisä varsinaisen rintamalisän lisäksi. Avustuksia voi hakea tarpeen mukaan, esim. silmälaseihin, hammasproteesiin, liikkumavälineisiin ym. tarpeellisiin ja välttämättömiin menoihin. Avustusrahaa voit anoa tarvittaessa ympäri vuoden vapaamuotoisella anomuksella yhdistyksen kautta. Anomukset yhdistyksen sosiaalineuvoja Kirsti Alakoskelle puh.040 747 3935.

Mukaan on liitettävä ehdottomasti Kelan eläketodistus, josta ilmenee Sinulle mahdollisesti maksettava ylimääräinen rintamalisä, ja verotoimiston todistus tuloista ja varallisuudesta sekä alkuperäiset kuitit maksetuista laskuista.

Paikallisliikenteen matkakortit
Varkauden Sotaveteraanit ry tukee varsinaisia jäseniä maksamalla puolet Varkauden paikallisliikenteen matkakortin hinnasta. 40 matkan matkakortti kolmeksi kuukaudeksi maksaa 46,00 €. 40 matkan matkakortti vuodeksi maksaa 80,50 €. Matkakortteja voi ostaa Keskusliikenneasemalta, Taulumäen R­kioskilta tai bussista. Paikallisliikenteen ja palveluliikenteen (PALI) yhdistelmälippuja voi myös ostaa keskusliikenneasemalta. Niiden hinnasta yhdistys voi korvata osan.

Kuntoutus
Valtiokonttorin vuoden 2020 kuntoutuksen ohjeen mukaan veteraanin on mahdollista saada 3 kertaa jalkahoitoa vuonna 2020 kaupungille jaettavasta määrärahasta.

Kotiin annettavat palvelut / Varkauden kaupunki
Valtiokonttorin vuoden 2020 ohjeen mukaiset palvelut: Jokaiselle veteraanille tehdään palvelupäätös tarpeen mukaisista palveluista. Kukin veteraani on saanut kotiinsa palvelupäätöksen, jonka mukaan hän voi itse haluamaltaan palveluntuottajalta hankkia tarvitsemansa palvelun. Yrittäjä lähettää laskun Varkauden kaupungille ja laskun asiatarkastajana toimii Mervi Ilonen.

Varkauden kaupungin palveluista asiakkaalle tulee 0 euron lasku.

Yksityisellä palveluntuottajalla pitää olla voimassaoleva YEL-vakuutustodistus. Todistus on voimassa vuoden kerrallaan. Yhteyshenkilö toimittaa sähköisessä muodossa olevan YEL-todistuksen Varkauden kaupungin ostoreskontraan.

Lisätietoa Varkauden kaupungin kautta saatavista palveluista antaa kaupungin yhteyshenkilö Mervi Ilonen (040 535 7012, mervi.ilonen@varkaus.fi

Varkauden kaupungin kautta haettaessa rintamaveteraanien avo- tai laitoskuntoutusta ota yhteyttä veteraaniasioiden yhteyshenkilöön Mervi Ilonen puh. 040 535 7012 tai sähköpostilla mervi.ilonen@varkaus.fi.Tunnuksen omaava veteraani on oikeutettu saamaan KELAn kautta korvausta maksamistaan suun ja hampaiden hoidon kustannuksista. Hammaslääkärin ja erikoishammasteknikon suorittaman tutkimuksen, ehkäisevän hoidon ja kliinisen työn osalta korvaus on 100 %, proteesin tekemisestä korvaus on 50% ja muusta hammashoidosta 60%.

Vammaisen pysäköintilupa
Vammaisen pysäköintilupaa voi hakea Poliisilaitokselta. Pysäköintilupaa haettaessa on oltava mukana:

  • 2 valokuvaa, mieluiten mustavalkoista
  • pysäköintilupahakemus täytettynä (sähköinen lomake)
  • lääkärintodistus sairauden, vian tai vamman laadusta ja vaikeusasteesta

Vammaisen pysäköintilupa myönnetään ensisijaisesti vammaiselle itselleen, vaikka hän ei kuljettaisikaan ajoneuvoa. Lupa maksaa 25 €. Yhdistys voi auttaa maksami­sessa. Hakemuksen voi täyttää tästä linkistä.