Määräraha kotona asumisen tukemiseen


Valtion talousarviossa on ylimääräinen määräraha sotiemme veteraanien kotona asumisen tukemiseen. Kaupunki ilmoittaa kirjeitse tämän avustuksen hakemisesta. Seuratkaa postianne.